Thomas Farrugia

 
mailto:tjfarrugia@alaska.edu?subject=email%20subject

PhD Student, MESAS Fellow

University of Alaska, Fairbanks

P.O. Box 757220, Fairbanks, AK 99775

e-mail: tjfarrugia@alaska.edu

phone: 415-412-7227

www.uaf.edu/mesas